top of page

What is GICLÉE Print?

Here's what Mette Dybwad Torstensen from FineArt.no writes:

"Computer graphics, jet prints, digital prints, digital graphics, computer graphics or giclée. A dear child has many names. The name giclée is often the most widely used among artists, pronounced zhee-clay, and is translated from French and means what is sprayed. Giclée Fine Art Print is the universal term for this print method used by countless artists, museums and galleries around the world, the technology being the world's most advanced digital art print process, a giclée print produced from a digital file. The painting or artistic work is digitally photographed, or the film is scanned by analog recording, and then the image is processed on screen in various processes. The prints can then be printed on the most absorbent media, from paper, high-gloss photo paper, watercolor paper, canvas and canvas to silk and leather, sizes up to 95 x 125 cm, most often saturated, water-based inks are used to produce more than 3 million possible colors. looks come clearer, even in the smallest details. Adding a special UV protective coat to the graphic print extends the lifetime of the graphic by over 100 years. The color depth and light fidelity will be accurate and stable between 10 and 600 years. The artist must of course number and sign and decide an upper edition on the subject as in other graphics and photo editions. Each image is considered an original on par with other graphic works. The earliest prints named giclée were made as early as 1990 on the Iris Graphics models 3024, 3047, and 4012. These prints were designed to allow large magazines to see how the colors in the photos worked before the magazine was mass produced. Making the colors as identical to reality as possible was a major challenge for the first to create digital prints. Often the colors also faded after a few years. The new Iris printer revolutionized color reproduction, sharpness and durability. The technique is time consuming and the equipment is expensive. Therefore, a giclee is often more expensive in price per print than a lithograph. A large giclee can cost over $ 50 per print in production. In addition comes scanning of any original artwork and color correction. An advantage of the production is that the artist does not have to keep the entire print run, but can print from the file when the customer wants to buy a picture. "
 

Norsk tekst:
Her er hva Mette Dybwad Torstensen fra FineArt.no skriver:

"Datagrafikk, jet print, digitale print, digital graphics, computer graphics eller giclée. Et kjært barn har mange navn. Navnet giclée er ofte det mest brukte blant kunstnere, uttalt zhee-clay, og er oversatt fra fransk og betyr det som er sprayet. Giclée Fine Art Print er den universelle betegnelsen på denne trykkemetoden som utallige kunstnere, museer og gallerier verden rundt har tatt i bruk. Teknikken er verdens mest avanserte digitale kunstuttrykk-prosess. Et giclée-trykk blir produsert fra en digital fil. Det hele starter med at maleriet eller det kunstneriske verket blir avfotografert digitalt, eller det skannes film av analogt opptak. Deretter bearbeides bildet på skjerm i ulike prosesser. Trykkene kan så printes på de mest absorberende medier, fra papir, høyglanset fotopapir, akvarellpapir, lerret og seilduk til silke og lær, på størrelser opptil 95 x 125 cm. Oftest brukes mettet, vannbasert blekk for å produsere mer enn 3 millioner mulige farger. Skygger og nyanser kommer klarere frem, selv i de minste detaljer. Ved å tilføye et spesielt UV-beskyttende strøk på det grafiske trykket forlenger det livstiden på grafikken med over 100 år. Fargedybden og lysektheten vil være nøyaktige og stabile mellom 10 og 600 år. Kunstneren må selvsagt nummerere og signere og bestemme et øvre opplag på motivet som i annen grafikk og opplag av foto. Hvert bilde regnes som et originalt på lik linje med andre grafiske arbeider. De tidligste trykkene som fikk navnet giclée, ble laget så tidlig som i 1990 på printerne Iris Graphics-modellene 3024, 3047 og 4012. Disse trykkene ble utviklet for at store magasiner best mulig skulle få se hvordan fargene i fotoene fungerte før magasinet ble masseprodusert. Å få fargene til å være så identiske med virkeligheten som mulig var en stor utfordring for de første som lagde de digitale trykkene. Ofte falmet fargene også etter få år. Den nye Iris-printeren revolusjonerte fargegjengivelse, skarphet og holdbarhet.

Teknikken er tidkrevende, og utstyret er kostbart. Derfor blir ofte en giclée dyrere i pris per trykk enn et litografi. En stor giclée kan koste over $50 per trykk i produksjon. I tillegg kommer skanning av eventuelt originalt kunstverk – og fargekorreksjon. En fordel med produksjonen er at kunstneren ikke trenger å oppbevare hele opplag, men kan trykke fra filen når kunden ønsker å kjøpe et bilde."

bottom of page