top of page
Topbanner Fifildri

 

Fifildri  is Hanne Isabel's contribution to Viking and Medieval markets and festivals. She has chosen to focus on Rock Crystal in Jewelery that was used in the Viking and Middle Ages. Hanne Isabel is a former Silversmith and Jewelery maker with a Master's degree in Traditional Art from the University of South-Eastern Norway. 

 

Fifildri er Hanne Isabel sitt bidrag på Viking- og Middelaldermarkeder og festivaler. Hun ar valgt å sette fokus på Bergkrystall i smykker som var brukt i Viking og Middelalder. Hanne Isabel er tidligere Sølvsmed og smykkemaker med en Mastergrad i Tradisjonskunst fra Universitetet i Sørøst-Norge.

 

Tent
Crystal Quarts
Crystal Quarts
Crystal Quarts
bottom of page